HOME > 참여마당 > 수타사 소식

 
작성일 : 21-05-28 17:06
[안내]신축년 백중(우란분절)49일 영가천도 기도 봉행
 글쓴이 : 천년의 향기
조회 : 503  

<신축년 백중 49재 영가천도 기도 일정>           

              입재  7월  5일(월,  음 5/26)

              초재  7월 11일(일,  음 6/ 2)

               2재  7월 18일(일,  음 6/ 9)

               3재  7월 25일(일,  음 6/16)

               4재  8월  1일(일,  음 6/23)

               5재  8월  8일(일,  음 7/ 1 초하루)

               6재  8월 15일(일,  음 7/ 8 보름)

              회향  8월 22일(일,  음 7/15)